Jongeren op weg naar werk

Heft in Eigen Handen

Om jongeren te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van competenties die nodig zijn om een baan te vinden en bij het solliciteren en de verkenning van de arbeidsmarkt, heeft Meurs HRM Heft in Eigen Handen ontwikkeld. Heft in Eigen Handen is geschikt voor leerlingen of werkzoekenden op LBO-, VMBO- en MBO-niveau en in het speciaal onderwijs. Het uiteindelijke doel is bevorderen dat minder leerlingen zonder passende werkkring het onderwijs verlaten.

 

Hoe werkt Heft in eigen Handen?

Het instrument bestaat uit twee delen: een uitgebreide en gevalideerde set van zelfbeoordelingstesten en een coachingstool. Het instrument is uitgevoerd als een virtueel plein. Vanuit deze herkenbare poort naar het programma gaan de jongeren op een virtuele ontdekkingsreis naar zichzelf en naar hun verhouding tot de arbeidsmarkt. Werkgevers en coaches geven binnen het instrument online concreet toepasbare feedback. Daarbij wordt uitgegaan van de door de werkgevers gewenste competenties van laagopgeleide medewerkers.

Sterk beoordeeld

Heft in eigen Handen is beoordeeld door de volgende onafhankelijke partijen:


Research voor Beleid en het Ned. Jeugdinstituut
Het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN)
Interventies naar werk

Uit eigen onderzoek blijkt dat de coachingsmethodiek geschikt is om in te zetten bij de loopbaanbegelding van jonggehandicapten. Lees meer

Gedegen aan de slag

Deelnemers aan onze trainingen moeten direct aan de slag kunnen met wat ze in de training hebben geleerd. We zijn dus vooral gericht op de concrete toepassing in de praktijk.

Nieuwsgierig naar onze aanpak?

Bel 0348-48 7500 of klik op één van ons voor een afspraak